Tagged: Foto Ram

Foto Ram

Foto Ram

Stakleni Foto Ram Stakleni foto ram je jedan od interesantnijih poklona koje možete nekom pokloniti. Radi se štampa fotografije u punom koloru na staklu.